Het Dagblad van het Noorden vermeldt ons besluit om vervroegd naar Lesbos te vertrekken. De situatie in kamp Moria verslechtert met de dag. Iedere week komen vluchtelingen met boten naar het eiland. Het aantal mensen dat toestemming krijgt om het eiland te verlaten is beduidend minder dan de nieuwe aankomsten. Per saldo groeit het aantal wachtenden op Lesbos dus dagelijks.

Nu we de beschikking kregen over een tijdelijk pand, kunnen we op kleinere schaal alvast beginnen: vrouwen en kinderen eerst.
Het werk aan het badhuis gaat natuurlijk gewoon verder.