De branden op 8 en 9 september 2020, die een definitief einde maakten aan het vluchtelingenkamp Moria op Lesvos in zijn oude vorm, maakten ook een definitief einde aan de werkzaamheden van Stichting ShowerPower in haar oude vorm.

Van einde 2017 tot begin maart 2020 ontvingen de vrijwilligers van ShowerPower meer dan 20.000 vrouwen en kinderen in het safe house op Lesbos. Daarmee kreeg de missie van de stichting gestalte; het teruggeven van waardigheid aan mensen die onder onmenselijke omstandigheden in kampen moeten zien te overleven.

Vanaf maart 2020 was het safe house tijdelijk gesloten als gevolg van a) het reactionair geweld tegen vluchtelingen en vrijwilligers, en b) door de lockdown vanwege Covid 19. Sindsdien heeft ShowerPower financiële steun verleend aan, voornamelijk Griekse, NGO’s die nog operationeel waren.

Na de branden is inderhaast een nieuw, gesloten kamp ingericht. Mensen die er verblijven mogen er niet in en uit, NGO’s worden niet of slechts mondjesmaat toegelaten. Daarnaast speelt Covid19 nog steeds een belangrijke rol en ShowerPower wil op geen enkele manier verspreiding van het virus in de hand werken.
Ondertussen zijn we begonnen met het versterken van onze financiële steun aan lokale NGO’s die in staat zijn om enige hulp te bieden aan de opgesloten vluchtelingen. WE ZULLEN DAT BLIJVEN DOEN.

Begin september is de stichting op zoek gegaan naar alternatieven om haar missie gestalte te geven toen duidelijk was geworden dat de oude vorm niet meer werkbaar is. Het bestuur beraadt zich sindsdien op juridische stappen om het Europees vluchtelingenbeleid aan de kaak te stellen bij een onafhankelijke rechter. Het doel is om het beleid dat leidt tot dehumanisering te toetsen aan bestaande wetten, internationale verdragen en afspraken. Want: genoeg is genoeg.

ShowerPower is een kleine stichting die vooral goed is in lief zijn voor medemensen. De juridische weg ligt op een ander vlak, het is een complexe weg en een zaak van lange adem, die uiteindelijk onze missie dient. Het werkveld veranderde en dan is het goed om steun te zoeken bij ervaren experts, advocaten, strategen, communicatiedeskundigen en back office specialisten.

ShowerPower weet zich gesteund door een groot netwerk van donateurs, oud-vrijwilligers, sympathisanten en collega NGO’s, die allemaal vinden: genoeg is genoeg. Zij zullen het mede mogelijk maken om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren en de benodigde fondsen te verwerven

De branden in Moria hebben de missie niet veranderd: het herstel van menswaardigheid, doch de nieuwe vorm definitief gemaakt. Het bestuur ziet de nieuwe koers van ShowerPower als onvermijdelijk, onomkeerbaar en de missie dienend.

 

Elke euro die bij ShowerPower binnenkomt wordt besteed aan vluchtelingen.

ShowerPower heeft de ANBI status

U kunt uw donaties ook storten op onze rekening bij TRIODOS Bank:

NL 51 TRIO 0338 8088 68
ShowerPower Stichting te Peest

Eenmalige donaties zijn onder voorwaarden aftrekbaar.
Periodieke giften zijn geheel aftrekbaar,  download de ANBI overeenkomst voor een periodieke gift.

Doneer veilig met iDeal, Creditcard of PayPal

  1. Kies hieronder of u eenmalig of vaker wilt doneren
  2. Vul het bedrag in
  3. Selecteer uw betaalmethode
  4. Druk op de knop Doneren
  5. U wordt omgeleid naar de betaalomgeving

Bedrag(Until further notice the ShowerPower house is closed)

read more..