SHOWERPOWER STICHTING

bestuur – statuten – beleidsplan – beloningsbeleid

 

BESTUUR

ShowerPower is een particulier initiatief van Dinne van der Vlis (voorzitter), Pieter Wittenberg (penningmeester) en Liesbeth Bloemendal (coördinator Lesbos). Alle drie hebben ze vluchtelingen in Griekenland geholpen. Het bestuur van ShowerPower wordt gevormd door Dinne, Pieter en secretaris Frederik van Lookeren Campagne.

‘Wij vinden de situatie in kamp Moria mensonterend en hebben besloten ShowerPower Stichting* op te richten. Iedereen die ShowerPower helpt of bij ons werkt doet dat onbezoldigd en op vrijwillige basis. Teamleaders kunnen in aanmerking komen voor  een tegemoetkoming in de reiskosten.
Wij staan er voor in dat elke gedoneerde euro bij de vluchtelingen terecht komt’.

Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan wel iemand helpen!

BELEIDSPLAN EN STATUTEN

* voor meer informatie download hier ons Beleidsplan 2018 en een afschrift van de oprichtingsakte en statuten

BELONINGSBELEID

artikel 3 lid 5 van de statuten:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Logo Stichting ShowerPower